Mirko Krajci
NOVINKY
13.10.2018, Františkánsky kostol, Bratislava
14.10.2018, Divadlo Malá scéna, Bratislava

KONCERTY KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK V RÁMCI FESTIVALU TvorBA

Giovanni Battista Pergolesi: Concertino in Sol
Ilja Zeljenka: Musica slovaca
Mirko Krajči: Arcott

František Török, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
25.-29.9.2018, Capri, Taliansko

PRIX ITALIA 2018

Člen medzinárodnej poroty v kategórii „Radio Music“
23.9.2018, Františkánsky kostol, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA A ZBORU ZOE

Arvo Pärt: The Beatitudes
Arvo Pärt: Da Pacem Domine
Peter Zagar: Os justi (svetová premiéra)
Peter Zagar: Dies Irae
Peter Zagar: Pater Noster

Komorný orchester a zbor ZOE
Mirko Krajči, dirigent
21.9.2018, Piaristický chrám Nalezení Sv. Kříže, Litomyšl, Česká republika

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Giovanni Battista Pergolesi: Concertino in Sol
Ilja Zeljenka: Musica slovaca
Mirko Krajči: Arcott
Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22

František Török, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
29.8.2018, Pécs, Maďarsko
30.8.2018, Budapešť, Maďarsko
10.9.2018, Haydnsaal, Eisenstadt, Rakúsko

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Concertino pre husle, violončelo a sláčikový orchester /„Guerra e pace“/

Emma Tarkayová, husle
Boglarka Simon, violončelo
Pannonisches Jugendsinfonieorchester
Alpaslan Ertüngealp, dirigent
3.7. - 31.8.2018, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ “SPOZA OBJEKTÍVU MIRKA KRAJČIHO 2”
06/2018

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Concertino pre husle, violončelo a sláčikový orchester („Guerra e pace“)
19.6.2018, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Giovanni Battista Pergolesi: Concertino in Sol
Antonio Vivaldi: Koncert pre 4 huslí a sláčikový orchester h mol, RV 580
Ilja Zeljenka: Musica slovaca
Mirko Krajči: Arcott
Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22

P. Pálková, E. Tarkayová, V. Strelcová, A. Pavlovičová, husle (Vivaldi)
František Török, husle (Zeljenka)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
20.5.2018, Théâtre Granit, Belfort, Francúzsko
KONCERT V RÁMCI FESTIVALU FIMU 2018

19.5.2018, Cathédrale St. Christophe, Belfort, Francúzsko
KONCERT V RÁMCI FESTIVALU FIMU 2018

15.5.2018, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti), Bratislava
KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Giovanni Battista Pergolesi: Concertino in Sol
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle, hoboj a sláčiky d mol BWV 1060
Ilja Zeljenka: Musica slovaca
Mirko Krajči: Arcott
Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22

Emma Tarkayová, husle (Bach)
Alžbeta Struňáková, hoboj
František Török, husle (Zeljenka)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
11.5.2018, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

8. ABONENTNÝ KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÉHO ROZHLASU

Program:
Mirko Krajči: Štyri tance z baletu Don Juan (koncertná premiéra)
Piotr Iľjič Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému, op. 33
Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 6 h mol „Patetická“, op. 74

Alexey Stadler, violončelo
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent
03/2018

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Ciaccona pre sólovú violu
22.3.2018, Dom umenia, Košice

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Dolorosa pre orchester

Štátna filharmonia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
19.12.2017, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

ZIMNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Giovanni Battista Pergolesi: Concertino in Sol
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle, hoboj a sláčiky d mol BWV 1060
Antonio Vivaldi: Beatus vir RV 597

Emma Tarkayová, husle
Alžbeta Struňáková, hoboj
Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor
(Marián Šipoš, zbormajster)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
14.12.2017, Klub Hudobného fondu, Medená 29, Bratislava

PREZENTÁCIA PROFILOVÉHO CD „POST SCRIPTUM“
(z produkcie Hudobného fondu)

Mirko Krajči:
Post scriptum
pre orchester
Koncert pre
violončelo a orchester
Posolstvo Slova
, symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

Eugen Prochác, violončelo
Róbert Remeselník, tenor
Peter Mikuláš, bas
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent

12/2017

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Dolorosa pre orchester
5.12.2017, Organová sieň Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV „PREMIÉRY“ 2017

Mirko Krajči: Arcott pre sláčikový orchester (víťazná skladba Skladateľskej súťaže Arco 2017)

Trnavský komorný orchester
Štefan Sedlický, dirigent
26.11.2017, Farský kostol, Pezinok

ORGANISSIMO IX - BENEFIČNÝ KONCERT

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle, hoboj a sláčiky d mol BWV 1060
Antonio Vivaldi: Beatus vir RV 597

Emma Tarkayová, husle
Alžbeta Struňáková, hoboj
Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor
(Marián Šipoš, zbormajster)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
21.10.2017, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

SLÁVNOSTNÝ KONCERT VÍŤAZOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FLAUTIADA 2017

Bošková Eliška (CZ), Bunyik Rebecca (HU), Marenkova Olga (RU), Marenkova Svetlana (RU), Slavkovská Katarína (SK), Szentgyörgyváry Albert (HU), Tutić Ana (HR),

Komorný orchester Technik v spolupráci s Komorným orchestrom Buoni Amici
Mirko Krajči, dirigent
19.10.2017, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY / SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA ZALOŽENIA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Mirko Krajči: Ouvertura jubilea pre orchester

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr, dirigent
17.9.2017, Františkánsky kostol, Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY / KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA ZOE

Arvo Pärt: Stabat Mater
Marián Varga: Ave Maria
Mirko Krajči: Ikony
pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester

Hilda Gulyásová, soprán
Komorný orchester a zbor ZOE
Mirko Krajči, dirigent
09/2017

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Ouvertura jubilea pre orchester
KONCERTY PANÓNSKEHO MLÁDEŽNÍCKEHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRA

19.7.2017, Dôstojnícky pavilón, Komárno
20.7.2017, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
21.7.2017, Haydnsaal, Schloss Esterhazy, Eisenstadt, Rakúsko

Mirko Krajči: Post scriptum

Pannonisches Jugendsinfonieorchester
Mirko Krajči, hosťujúci dirigent

07/2017

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Ikony pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester (na básne Daniela Pastirčáka)
24.6.2017, Nádvorie radnice, Trnava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Arcott pre sláčikový orchester (víťazná skladba Skladateľskej súťaže Arco 2017)

Trnavský komorný orchester
Alžbeta Ševečková, umelecká vedúca
23.6.2017, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK A PREZENTÁCIA CD „FRAGMENTY“

Program:
Giovanni Batista Sammartini: Sinfonia A dur
Geminiano Giacomelli: Sposa, non mi conosci
Antonio Vivaldi: Vedrò con mio diletto (Giustino, RV 717)
Georg Friedrich Händel: Lascia ch'io pianga (Rinaldo, HWV 7b)
(sólistka: Andrea Pietrová ml., mezzosoprán)
Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
11.6.2017, Kostol Najsvätejšej trojice, Zálesie

SV. OMŠA 

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Missa brevis d mol, KV 65

Spevácky zbor Tempus
(Juraj Chlpík, zbormajster)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
7.6.2017, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Bolesti a nádeje (Dolori e speranze) pre sláčikové kvarteto

Mucha Quartet
1.5.2017, Kostol Najsvätejšej trojice, Zálesie

NAHRÁVANIE PROFILOVÉHO CD

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

04/2017

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Mantra pre orchester
23.4.2017, Kostol Najsvätejšej trojice, Zálesie

KONCERT NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

04/2017

SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ARCO 2017 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Mirko Krajči: Arcott pre sláčikový orchester - VÍŤAZNÁ SKLADBA
02/2017

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Arcott pre sláčikový orchester
12.2.2017, Chrám Najsvätejšej Trojice, Pezinok

CESTY K SEBE XVI - BENEFIČNÝ KONCERT

Program:
Mirko Krajči: Overtura festiva
Marek Spusta: Tri žalmy kajúcne
Antonín Dvořák: Te Deum

Eva Šušková, soprán
Peter Mazalán, barytón
Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor
Komorný chrámový orchester
Marián Šipoš, dirigent
12/2016

DOKONČENIE NOVÝCH SKLADIEB

Mirko Krajči: Žalospev (Lamento) pre sláčikový orchester

Mirko Krajči: Lacrymosa pre violončelo a elektroniku
4.12.2016, Chrám Najsvätejšej Trojice, Pezinok

ORGANISSIMO VIII - BENEFIČNÝ KONCERT

Program:
Ján Levoslav Bella: Kantáty

Matúš Trávniček, bas
Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor
(Marián Šipoš, zbormajster)
Štátny komorný orchester Žilina
Mirko Krajči, dirigent
KONCERTY KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

9.12.2016, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava
(v spolupráci s chrámovým zborom Ad Una Corda)

3.12.2016, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, Trenčín
(v spolupráci s chrámovým zborom Ad Una Corda)

27.11.2016, Kostol Najsvätejšej Trojice, Zálesie
(v spolupráci so Speváckym zborom Tempus)

Program:
Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22
Wolfgang Amadeus Mozart: Missa brevis d mol, KV 65

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
13.11.2016, Mirbachov palác, Bratislava

UVEDENIE SKLADBY V RÁMCI FESTIVALU EPOCHÉ 2016

Mirko Krajči: Symfónia pre štyroch, pre 4 violončelá
              s podporou SOZA 

Cellomania
(B. Bohó, J. Podhoranský, E. Prochác, J. Slávik)
08/2016

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Čas nádejí pre ženský (detský) zbor a orchester
28.6. - 15.7.2016, Átrium Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica

SAMOSTATNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ “SPOZA OBJEKTÍVU MIRKA KRAJČIHO”
14.6.2016, Farský kostol sv. Michala, Skalica

KONCERT V RÁMCI 8. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU „DIVERGENCIE 2016“

Program:
Antonio Vivaldi: Štyri ročné obdobia, op. 8
(sólista / orchester vedie: František Török, husle)
Mirko Krajči: Tangissimo pre sláčikový orchester
Benjamin Britten: Simple Symphony, op. 4

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
12.6.2016, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivaldi: Štyri ročné obdobia, op. 8
(sólista / orchester vedie: František Török, husle)
Antonio Vivali: Sinfonia G dur, RV 146
Johann Sebastian Bach: Agnus Dei (Omša h mol BWV 232)
Antonio Vivaldi: Vedrò con mio diletto (Giustino, RV 717)
Georg Friedrich Händel: Lascia ch'io pianga (Rinaldo, HWV 7b)
(sólistka: Andrea Pietrová ml., mezzosoprán)
Mirko Krajči: Tangissimo pre sláčikový orchester

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
5.5. - 27.5.2016, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

FOTOGRAFIE NA VÝSTAVE “NALADENÍ NA TVORIVOSŤ”

Vystavenie fotografií v Galérii Rozhlasu a televízie Slovenska
8.2.2016


SPUSTENIE VLASTNÉHO YOUTUBE KANÁLA

https://www.youtube.com/channel/UCVGzXhFye_tVKI5xYSuUwDw
9.1.2016


SPUSTENIE NEMECKEJ VERZIE WEBOVEJ STRÁNKY

http://www.mirkokrajci.com/deH.html
12/2015

DOKONČENIE NOVÝCH SKLADIEB

Mirko Krajči: Pax (Pacem relinquo vobis) pre sláčikový orchester

Mirko Krajči: Bolesti a nádeje (Dolore e speranze) pre sláčikové kvarteto
4.12.2015, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivali: Sinfonia G dur, RV 146
Gustav Mahler: Adagietto zo Symfónie č. 5
Mirko Krajči: Dvojkoncert pre husle, violončelo a komorný orchester
(sólisti: František Török, Orsolya Kovács)
Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenáda pre sláčiky C dur, op. 48

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

6.10.2015, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

SLÁVNOSTNÝ KONCERT VÍŤAZOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FLAUTIADA 2015

Johanna Keszei (Maďarsko), Theodora Kopecká (Česká republika), Pawel Niziołek (Poľsko), Tim Kadlec (Česká republika), Daniel Mieczkowski (Poľsko), Iris Maaß (Rakúsko)

Komorný orchester Buoni Amici v spolupráci s Komorným orchestrom Technik
Mirko Krajči, dirigent
24.8.2015

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Keby... pre miešaný zbor a komorný orchester
23.6.2015

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Passaquareglia pre klavír
17.6.2015, Moyzesova sieň, Bratislava
BENEFIČNÝ KONCERT

13.6.2015, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava
LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert pre dvoje huslí a orchester d mol, BWV 1043
(sólisti: František Török, Andrea Pietrová)
Benjamin Britten: Simple Symphony, op. 4
Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenáda pre sláčiky C dur, op. 48

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY - KONCERTY VISEGRÁDSKEHO VIOLONČELOVÉHO KVARTETA

8.6.2015, Volfrelserskirke, Kodaň, Dánsko
6.6.2015, Sacre Coeur, Brusel, Belgicko
20.4.2015, Primaciálny palác, Bratislava (slovenská premiéra)
21.4.2015, Evanjelický kostol, Banská Štiavnica
22.4.2015, Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko

Mirko Krajči: Symfónia pre štyroch, pre 4 violončelá
              s podporou SOZA 

Ádám Jávorkai (HU)
Petr Nouzovský (CZ)
Tomas Szczęsny (PL)
Eugen Prochác (SK)
21.3.2015, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava
JARNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

13.12.2014, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava
ZIMNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

12.12.2014, Evanjelický kostol Sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava
ORGANISSIMO - BENEFIČNÝ KONCERT

Program:
Antonio Vivaldi: Štyri ročné obdobia, op. 8
(sólista / orchester vedie: František Török, husle)
Benjamin Britten: Simple Symphony, op. 4

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
PREDVIANOČNÝ KONCERTNÝ CYKLUS „OTČE NÁŠ“

6.12.2014, Františkánsky kostol, Bratislava
7.12.2014, Kostol Sv. Gorazda, Vrbové

Mirko Krajči: Pater Noster

Spevácky zbor Technik STU
Petra Torkošová, dirigentka
7.11.2014 (19:00 hod.), Jezuitský kostol, Františkánske nám. 4, Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY V RÁMCI FESTIVALU NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA

Mirko Krajči: Psalmus 131

Spevácky zbor Bratislava Vocal Consort
Miriam Šebestová, husle
Rastislav Adamko, husle
Zuzana Zahradníková, organ
Iveta Viskupová, dirigentka
14.10.2014 (10:30 hod.), Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

STRETNUTIE V RÁMCI CYKLU "OSOBNOSTI"
organizované Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici

Mirko Krajči, súčasný slovenský hudobný skladateľ a dirigent
12.10.2014, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava

UVEDENIE SKLADBY V RÁMCI BHS

Mirko Krajči: Die Freude Jerusalems

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Peter Mikula, organ
Ladislav Holásek, dirigent
16.-19.9.2014

NAHRÁVANIE PRE SLOVENSKÝ ROZHLAS

Mirko Krajči: Posolstvo Slova, symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

Róbert Remeselník, tenor
Peter Mikuláš, bas
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent

2.9.2014

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Symfónia pre štyroch, pre 4 violončelá 
                s podporou SOZA 
23.6.2014 (16:00 hod.), Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

STRETNUTIE V RÁMCI CYKLU "OSOBNOSTI"
organizované Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici

Mirko Krajči, súčasný slovenský hudobný skladateľ a dirigent
21.6.2014, Kostol Svätej Rodiny, Bratislava - Petržalka

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Henry Purcell: Abdelazer, suita
Mirko Krajči: Komorná symfónia /"Azoth"/
Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenáda pre sláčiky C dur, op. 48

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

KONCERTY V RÁMCI FESTIVALU FIMU 2014

7.6.2014, Cathédrale St. Christophe, Belfort, Francúzsko
8.6.2014, Cathédrale St. Christophe, Belfort, Francúzsko

Program:
Mirko Krajči: Komorná symfónia /"Azoth"/
Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenáda pre sláčiky C dur, op. 48

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

5.6.2014, Moyzesova sieň, Bratislava

KONCERT V RÁMCI 41. MEDZINÁRODNÉHO ELEKTROKARDIOLOGICKÉHO KONGRESU

Program:
Mirko Krajči: Komorná symfónia /"Azoth"/
Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenáda pre sláčiky C dur, op. 48

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

14.2.2014

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Monológy pre sólovú flautu
19.1.2014

NOVÉ ZÁBERY PUBLIKOVANÉ VO VŠETKÝCH POLOŽKÁCH SEKCIE "FOTOGRAFIA"
ľudia
príroda
cesty
art

21.12.2013

SPUSTENIE OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKY

www.mirkokrajci.com
14.12.2013, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA ZALOŽENIA SÚBORU TECHNIK

Mirko Krajči: Komorná symfónia /„Azoth“/

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
26.11.2013, Koncertná sála Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

KONCERT V RÁMCI FESTIVALU F. SCHUBERTA

Mirko Krajči: Komorná symfónia /„Azoth“/

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
27.9.2013, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

SLÁVNOSTNÝ KONCERT VÍŤAZOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FLAUTIADA 2013

Daniil Rumyantsev (Rusko), Iris Maaß (Rakúsko), Sylvie Schelingerová (Česká republika), Marianna Zolnacz (Poľsko)

Komorný orchester Buoni Amici v spolupráci s Komorným orchestrom Technik
Mirko Krajči, dirigent
KONCERTY PRI PRÍLEŽITOSTI 1150. VÝROČIA PRÍCHODU SV. CYRILA A METODA NA SLOVENSKO

4.7.2013, Dóm Sv. Alžbety, Košice (premiéra)
5.7.2013, Mariánska bazilika, Krakov, Poľsko
30.8.2013, Veľký evanjelický kostol, Békešská Čaba, Maďarsko
31.8.2013, Národné divadlo, Segedín, Maďarsko
5.10.2013, Sála MKOS, Snina

Mirko Krajči: Posolstvo Slova,  symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

Ľudovít Ludha, tenor
Gustáv Beláček, bas
Štátna filharmónia Košice
Marián Lejava, dirigent
21.6.2013, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Mirko Krajči: Komorná symfónia /„Azoth“/ (premiéra)

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
12.6.2013, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

9. ABONENTNÝ KONCERT  SYMFONICKÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÉHO ROZHLASU

Program:
Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou
Ludwig van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. 1 C dur, op. 21
Dmitrij Šostakovič: Symfónia č. 1 f mol , op. 10

Miki Skuta, klavír
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent
20.3.2013, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

6. ABONENTNÝ KONCERT  SYMFONICKÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÉHO ROZHLASU

Program:
Mirko Krajči: Via crucis (premiéra)
Sergej Rachmaninov: Rapsódia na Paganiniho tému
Camille Saint-Saëns: Symfónia č. 3 c mol „Organová“

Zlata Čočieva, klavír
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent

 

TOP