Mirko Krajči | oficiálna webstránkaUž dávno som na slovenských koncertných pódiách nezacítil taký nádych niečoho ozaj posvätného, výnimočného: pocit, že interpret je s hudbou doslova zrastený, že ju podáva s takou nenútenou sústredenosťou, aká doslova elektrizuje sálu a vyráža dych.

Tamás Horkayhore


CVMirko Krajči je laureátom Medzinárodnej skladateľskej súťaže, Fulda (Nemecko, 1993) a medzinárodnej dirigentskej súťaže „Maestro Silva Pereira Prize“, Porto (Portugalsko, 2002).

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave ukončil s titulom „Najlepší absolvent roka“ a pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (skladba, dirigovanie). V roku 1992 absolvoval dirigentskú stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži. Pôsobil ako dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tiež ako umelecký vedúci a dirigent Komorného orchestra Technik, kde pôsobí dodnes. V súčasnosti je hudobným režisérom Slovenského rozhlasu, od r. 2006 šéfrežisérom.

Ako dirigent spolupracoval s početnými orchestrami i s mnohými významnými sólistami. So SOSR realizoval mnžstvo koncertov a štúdiových nahrávok. Intenzívne sa venuje aj komponovaniu.


CenyMedzinárodná skladateľská súťaž, Fulda (Nemecko)
1993 2. cena

Medzinárodná dirigentská súťaž “Maestro Silva Pereira Prize”, Porto (Portugalsko)
2002 3. cena

Hudobný fond, Bratislava
1997 Cena Jána Levoslava Bellu za rok 1996 za hudobnú tvorbu v oblasti vážnej hudby

Nadácia Matice slovenskej
2007 Prémia Jána Cikkera za rok 2006 za pozoruhodný tvorivý počin v slovenskej hudbe

Nahrávky

RecenzieMirka Krajčiho naša hudobná verejnosť dosiaľ poznala predovšetkým ako veľmi zaujímavého skladateľa, predstaviteľa najmladšej generácie. No po 10. februári, keď v preplnenom Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu obstál na čele Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu minimálne na jednotku s hviezdičkou, mala by ho poznať ako jednu z najvýraznejších dirigentských nádejí na Slovensku.

Hudobný život, 3/2000, Tomáš Horkay: SOSR VO FEBRUÁRI, Svetlé chvíle Mirka Krajčiho


Novinky
15.5.2024, Dom Albrechtovcov, Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo

Zuzana Hudecová, klarinet
David Danel, husle
Peter Zwiebel, viola
Andrej Gál, violončeloViac