Mirko Krajci
NOVINKY
12/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Solo de concours pre sólové violončelo
19.12.2023, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ZALOŽENIA SÚBORU TECHNIK

Program:
Giovanni Battista Pergolesi: Concertino č. 1 G dur
Antonio Vivaldi: Sinfonia G dur RV 146
Alessandro Marcello: Koncert pre hoboj a orchester d mol S.Z799
Edvard Hagerup Grieg: Dve severské piesne op. 63

Daniel Kuciak, hoboj
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

10.12.2023, Kláštorný kostol, Pezinok

HUDBA V PEZINKU 2023 - ZÁVEREČNÝ KONCERT

Program:
Franz Schubert: Symfónia č. 5 B dur, D. 485
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre husle a orchester e mol op. 64

Dalibor Karvay, husle
Capella Istropolitana
Mirko Krajči, dirigent
11/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Hommage à vie pre orchester
11.11.2023, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester č. 2

Eugen Prochác, violončelo
Slovenská filharmónia
Marián Lejava, dirigent
30.9.2023, Blumentálsky kostol, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert a mol pre husle a sláčikový orchester BWV 1041
Edward Elgar: Serenáda e mol op. 20
Mirko Krajči: Waltzissimo

Michaela Jánošová, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
09/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo     
18.6.2023, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivaldi: Koncert pre 2 violončelá g mol
Edward Elgar: Serenáda e mol op. 20
Mirko Krajči: Waltzissimo

Sayuri Šereš, Elizabeth Lesan, violončelo
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
12.5.2023, Hummel Music, Klobučnícka 2, Bratislava

PREZENTÁCIA PROFILOVÉHO CD „MIRKO KRAJČI - CELLOSSEUM“
(z produkcie vydavateľstva Pekná hudba)

Mirko Krajči:
Ciaccona
pre sólové violončelo
Duality pre dve violončelá
...a v prach sa obrátiš
pre sólové violončelo
Cellosseum
pre 8 violončiel

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo (Duality)
16.3.2023, Dom umenia Fatra, Žilina

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Sinfonietta pre orchester

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, dirigent
02/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: when god pre chlapčenský zbor SATB     
20.12.2022, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivaldi: Sinfonia III. C dur
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso I., op. 6 č. 1
Johann Sebastian Bach: Ouvertura g mol, BWV 1070

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
25.10.2022, Zichyho palác, Bratislava

KONCERT EUGENA PROCHÁCA

Program:
Mirko Krajči: Ciaccona, Duality, ...a v prach sa obrátiš, Cellosseum

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo (Duality)
25.9.2022, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle a orchester a mol, BWV 1041
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso I., op. 6 č. 1
Peter Breiner: Concerto grosso I.

Hana Chrappová, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
29.7.2022, Festival peknej hudby, Art Café, Banská Štiavnica

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Duality pre dve violončelá

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo
9.7.2022, Festival Pohoda Trenčín, Europa Stage

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADIEB

Mirko Krajči: Ciaccona pre sólové vionončelo
Mirko Krajči: Cellosseum
pre 8 vionončiel

Eugen Prochác, violončelo
Ensemble Cellosseum
Mirko Krajči, dirigent
06/2022

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester č. 2       
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
25.6.2022, Blumentálsky kostol, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Johann Sebastian Bach: Ouvertura g mol, BWV 1070
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso I., op. 6 č. 1
Peter Breiner: Concerto grosso I.

Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
02-05/2022 - Malé koncertné štúdio SRo

NAHRÁVANIE SKLADIEB PRE VIOLONČELO

Mirko Krajči: Cellosseum, Duality, ...a v prach sa obrátiš, Ciaccona

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo (Duality)
02/2022

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Duality pre dve violončelá          
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
12/2021

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Pygmalión a Galatea, hudba k rozhlasovej rozprávke
21.11.2021
11:00 Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Pezinok (uvedenie v rámci svätej omše)
16:00 Kostol Premenenia Pána, Pezinok (koncertné uvedenie)

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: In Festo Domini Nostri pre soprán, bas, miešaný zbor, organ a orchester

Eva Šušková, soprán
Matúš Trávniček, bas
Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor
Capella Istropolitana
Marián Šipoš, dirigent
6.10.2021, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava
7.10.2021, Dom umenia Fatra, Žilina (2. uvedenie)

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY V RÁMCI BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky pre soprán, miešaný zbor a orchester

Zuzana Weiserová, soprán
Spevácky zbor Lúčnica (Elena Matušová, zbormajsterka)
Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi, dirigent
09/2021

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: In Festo Domini Nostri pre soprán, bas, miešaný zbor, organ a orchester          
Z verejných zdrojov podporil FPU
20.6.2021, Františkánsky kostol, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA A ZBORU ZOE

Péteris Vasks: Musica Dolorosa
Péteris Vasks: Dona Nobis Pacem
Ľuboš Bernáth: Usquequo, Domine?

Komorný orchester a zbor ZOE
Mirko Krajči, dirigent
19.6.2021, Radničné nádvorie, Trnava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Waltzissimo (víťazná skladba Skladateľskej súťaže Arco 2021)

Trnavský komorný orchester
Adam Sedlický, dirigent
10.6.2021, Dom umenia Fatra, Žilina

KONCERT ŠKO ŽILINA

Program:
Heitor Villa-Lobos: Fantasia pre saxofón a orchester
Alexander Goedicke: Koncert f mol op. 40 pre lesný roh a orchester
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 5 A dur pre husle a orchester KV 219

Michal Ondrička, saxofón

Šimon Pajtinka, lesný roh
Mária Andrejková, husle
Štátny komorný orchester Žilina
Mirko Krajči, dirigent
03/2021

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Sinfonietta pre orchester
03/2021

SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ARCO 2021 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Mirko Krajči: Waltzissimo pre sláčikový orchester - VÍŤAZNÁ SKLADBA
01/2021

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Waltzissimo pre sláčikový orchester
09/2020

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Spes, Hudba pre 25 sláčikových, 18 dychových a 8 bicích nástrojov
09/2020, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

PREZENTÁCIA CD „MUSIC FOR CELLO QUARTET“
(z produkcie Real Music House)

Roman Haas / Pavol Šimai / Jozef Kolkovič / Ilja Zeljenka / Mirko Krajči (Symfónia pre štyroch)

Česko Slovenské Violončelové Kvarteto
(Jiří Hanousek, Aleš Kaspřík, Eugen Prochác, Ján Slávik)
06/2020

NAHRÁVANIE S KOMORNÝM ORCHESTEROM TECHNIK

Astor Piazzolla (hud. spracovanie: Mirko Krajči): Oblivion pre husle a sláčikový orchester
https://www.youtube.com/watch?v=zay0vvbT8mM

Petra Pálková, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

06/2020

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Blahoslavenstvá (Beatitudes) pre miešaný zbor a soprán
19.12.2019, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

ZIMNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivaldi: Sinfonia C dur č. 1
Antonio Vivaldi: Koncert pre pikolu a sláčikový orchester C dur RV 443
Arcangelo Corelli: Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8
Christoph Willibald Gluck: Che farò senza Euridice (Orfeo ed Euridice)
Henry Purcell: When I Am Laid In Earth (Dido a Aeneas)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, KV. 136

Terézia Lúčna, pikola
Andrea Pietrová ml., mezzosoprán
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
11/2019

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Žalm 62 pre dva miešané zbory a organ (ad lib.) 
19.10.2019, Františkánsky kostol, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA A ZBORU ZOE

Arvo Pärt: Fratres
Matej Sloboda: Gliding Drones (svetová premiéra)
Arvo Pärt: Darf ich...
Arvo Pärt: Salve Regina

Adam Szendrei, husle (Fratres)
Samuel Mikláš, husle (Darf ich...)
Komorný orchester a zbor ZOE
Mirko Krajči, dirigent
29.6.2019, Františkánsky kostol sv. Jakuba, Trnava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Hudba pre 13 sláčikových nástrojov (víťazná skladba Skladateľskej súťaže Arco 2019)

Trnavský komorný orchester
Adam Sedlický, dirigent
06/2019

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky pre soprán, miešaný zbor a komorný súbor 
14.6.2019, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, KV 136
Mirko Krajči: Concertino pre husle, violončelo a sláčikový orchester „Guerra e pace“
(slovenská premiéra)
Gabriel Fauré (arr. M. Krajči): Elégia pre violončelo a sláčikový orchester op. 24
Edvard Grieg: Z Holbergových čias, suita op. 40

Emma Tarkayová, husle, Levente Rácz, violončelo (Concertino)
Pavol Mucha, violončelo (Elégia)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
05/2019

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Missa veniae pre soprán, miešaný zbor, organ a sláčikový orchester 
04/2019

SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ARCO 2019 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Mirko Krajči: Hudba pre 13 sláčikových nástrojov - VÍŤAZNÁ SKLADBA
02/2019

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Hudba pre 13 sláčikových nástrojov
01/2019

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Malá morská víla, hudba k rozhlasovej rozprávke


 
 

TOP