Mirko Krajci
Krajči je majster veľkého účinku dosahovaného zdanlivou, veľmi koncentrovanou jednoduchosťou vychádzajúcou priamo zo štruktúry hudobnej reči.

Hudobný život, 4/2012, Melánia Puškášová: Technik s Krajčim vo Dvorane VŠMUKrajči nedemonštruje spoločenský postoj, duchovnosť, umeleckú pózu alebo status. Jeho hudbu vnímam ako spontánnu pozitívnu reflexiu jeho vlastného preciťovania plynutia života
. Jej široké zvukové plochy v plynulom toku sú blaživo čisté a prosté. Žiadna kompozičná špekulácia či exhibícia, ale jasný, pravdivý prúd priamo zo srdca. Osobná výpoveď, ktorá nemohla zostať nevypovedaná.

Nový populár,  3/2011, Rado Trihlárik: Recenzia CD Technik & Mirko KrajčiDominujúcim dojmom z diela je hlboká preduchovnenosť, mystická nálada a pre Krajčiho príznačná vypracovanosť partitúry, ako aj apolónska čistota dojmu z tejto hudby.

Literárny týždeň 4.4.2007, Terézia Ursínyová: Keď hudba inšpiruje„Krajči ma pozitívne šokoval svojou zrelosťou.“ (Nikita Slovák)

Bratislavské noviny 4.5.2006, Dáša Šebanová: Don Juan, matador aj býk v Balete SNDTakmer bezvýhradne ma zaujala hudba Mirka Krajčiho. Napriek dráždivej juanovskej téme a rôznorodým dramatickým náladám v jednotlivých obrazoch vyžaruje partitúra priam apolónsku čistotu kompozičnej práce.
[...]  V dômyselnej kompozičnej dielni M. Krajčiho je všetko vypracované do najmenšieho detailu.

Hudobný život 6/2006, Terézia Ursínyová: Don Juan ako ho nepoznámeTu es Petrus je pekná a múdra hudba. Múdra v tom zmysle, že sa neprieči krásam minulosti a hudobnej nadčasovosti.

Hudobný život 4/1997, Igor Javorský: Dvakrát SOSRMirko Krajči už neraz - vo väčších i menších formách - podal svedectvo o svojom talente. V Sonáte pre husle sólo túto premisu ďalej rozvinul. Sonáta je nesmierne sústredená kompozícia, exponuje koncízny tematický materiál, na báze ktorého dôsledne a dôvtipne modeluje klenbu obsažnej, významovo priam viacdimenzionálnej výpovede. Hudobný zážitok zo sonáty bol priam povznášajúci.

Hudobný život, 7/1996

 

TOP