Ceny
Medzinárodné ceny

Medzinárodná skladateľská súťaž, Fulda (Nemecko)
1993 2. cena

Medzinárodná dirigentská súťaž “Maestro Silva Pereira Prize”, Porto (Portugalsko)
2002 3. cena


Národné ceny

Skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa
1990 1. cena, kategória "Skladby pre profesionálnych interpretov"
1992 1. cena, kategória "Skladby pre profesionálnych interpretov"
2. cena, kategória " Skladby pre poslucháčov hudobných škôl a konzervatórií "
1994 1. cena, kategória " Skladby pre poslucháčov hudobných škôl a konzervatórií "
2. cena, kategória "Skladby pre profesionálnych interpretov"

Skladateľská súťaž Národného osvetového centra, Bratislava
1995 3. cena

Skladateľská súťaž vyhlásená Ministerstvom kultúry SR k Roku slovenskej hudby
1996 1. cena, kategória „Komorná hudba“
2. cena, kategória „Komorná symfonická hudba“
Osobitná prémia, kategória „Symfonická hudba“

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
1997 Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
mladého autora v oblasti vážnej hudby

Hudobný fond, Bratislava
1997 Cena Jána Levoslava Bellu za rok 1996
za hudobnú tvorbu v oblasti vážnej hudby

Skladateľská súťaž vyhlásená Univerzitou Mateja Bela, Banská Bystrica
2003 2. cena

Nadácia Matice slovenskej
2007 Prémia Jána Cikkera za rok 2006
za pozoruhodný tvorivý počin v slovenskej hudbe

Skladateľská súťaž „Arco 2017“, Trnava
2017 Víťazná skladba (Arcott)

Skladateľská súťaž „Arco 2019“, Trnava
2019 Víťazná skladba (Hudba pre 13 sláčikových nástrojov)

Skladateľská súťaž „Arco 2021“, Trnava
2021 Víťazná skladba (Waltzissimo)