Nahrávky / ukážky


Mirko Krajči: POSOLSTVO SLOVA, Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

Róbert Remeselník, tenor
Peter Mikuláš, bas
Symfonický orchester Slovesnkého rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent

Mirko Krajči: OMŠA venovaná pamiatke Sv. Gorazda
(live nahrávka)

Jana Pastorková, soprán
Ad Una Corda (Marián Šipoš, zbormajster)
Dychový orchester VŠMU
Mirko Krajči, dirigent

Mirko Krajči: KONCERT PRE VIOLONČELO a orchester č. 1 (2001, live nahrávka)

Eugen Prochác, violončelo
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mirko Krajči, dirigent

Mirko Krajči: POST SCRIPTUM pre orchcester (live nahrávka)

Orchester Hudobnej mládeže Slovenskej hudobnej spoločnosti
Mirko Krajči, dirigent

Mirko Krajči: CESTA ŽIVOTA

Spevácky zbor Technik (Iveta Viskupová, zbormajster)
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent