Novinky
15.5.2024, Dom Albrechtovcov, Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo

Zuzana Hudecová, klarinet
David Danel, husle
Peter Zwiebel, viola
Andrej Gál, violončelo

12/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Solo de concours pre sólové violončelo
19.12.2023, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ZALOŽENIA SÚBORU TECHNIK

Program:
Giovanni Battista Pergolesi: Concertino č. 1 G dur
Antonio Vivaldi: Sinfonia G dur RV 146
Alessandro Marcello: Koncert pre hoboj a orchester d mol S.Z799
Edvard Hagerup Grieg: Dve severské piesne op. 63

Daniel Kuciak, hoboj
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

10.12.2023, Kláštorný kostol, Pezinok

HUDBA V PEZINKU 2023 – ZÁVEREČNÝ KONCERT

Program:
Franz Schubert: Symfónia č. 5 B dur, D. 485
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre husle a orchester e mol op. 64

Dalibor Karvay, husle
Capella Istropolitana
Mirko Krajči, dirigent

11/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Hommage à vie pre orchester
11.11.2023, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester č. 2

Eugen Prochác, violončelo
Slovenská filharmónia
Marián Lejava, dirigent

30.9.2023, Blumentálsky kostol, Bratislava

KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert a mol pre husle a sláčikový orchester BWV 1041
Edward Elgar: Serenáda e mol op. 20
Mirko Krajči: Waltzissimo

Michaela Jánošová, husle
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent

09/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo
18.6.2023, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

LETNÝ KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA TECHNIK

Program:
Antonio Vivaldi: Koncert pre 2 violončelá g mol
Edward Elgar: Serenáda e mol op. 20
Mirko Krajči: Waltzissimo

Sayuri Šereš, Elizabeth Lesan, violončelo
Komorný orchester Technik
Mirko Krajči, dirigent
12.5.2023, Hummel Music, Klobučnícka 2, Bratislava

PREZENTÁCIA PROFILOVÉHO CD „MIRKO KRAJČI – CELLOSSEUM“
(z produkcie vydavateľstva Pekná hudba)

Mirko Krajči:
Ciaccona pre sólové violončelo
Duality pre dve violončelá
...a v prach sa obrátiš pre sólové violončelo
Cellosseum pre 8 violončiel

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo (Duality)

16.3.2023, Dom umenia Fatra, Žilina

PREMIÉROVÉ UVEDENIE SKLADBY

Mirko Krajči: Sinfonietta pre orchester

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, dirigent

02/2023

DOKONČENIE NOVEJ SKLADBY

Mirko Krajči: when god pre chlapčenský zbor SATB


hore