Recenzie
Krajči je majster veľkého účinku dosahovaného zdanlivou, veľmi koncentrovanou jednoduchosťou vychádzajúcou priamo zo štruktúry hudobnej reči.

Hudobný život, 4/2012, Melánia Puškášová: Technik s Krajčim vo Dvorane VŠMU

(hudba)... je iná, svojská, skromná, dojímavo pravdivá, majstrovská v jednoduchosti a prostote. Má priateľsky otvorený a zrozumiteľný obsah, ktorý však nestráca hĺbku. Akoby v ňom boli pralátky a ingrediencie tohto nášho životného priestoru, stáročiami vrstvené v našich génoch... Krajči nedemonštruje spoločenský postoj, duchovnosť, umeleckú pózu, alebo status. Jeho hudbu vnímam ako spontánnu pozitívnu reflexiu jeho vlastného preciťovania planutia života v tomto priestore. Jej široké zvukové plochy v plynulom toku sú blaživo čisté a prosté. Žiadna kompozičná špekulácia či exhibícia, ale jasný, pravdivý prúd priamo zo srdca"... Osobná výpoveď, ktorá nemohla zostať nevypovedaná...


Nový populár, 3/2011, Rado Trihlárik: Recenzia CD Technik & Mirko Krajči


Dominujúcim dojmom z diela je hlboká preduchovnenosť, mystická nálada a pre Krajčiho príznačná vypracovanosť partitúry, ako aj apolónska čistota dojmu z tejto hudby... Pôvab, ľahkosť, koncertantnosť tejto hudby vyjasnili vnútro poslucháčov i vďaka výborne muzicírujúcim sólistom-dychárom a presnému dirigentskému vedeniu dirigenta Mirka Krajčiho. ... A ako vidno i z tohto koncertu, na ktorom Mirko Krajči „zaskočil“ za svojho kolegu – na Slovensku je veľa pohotových a zrelých dirigentov, ktorým chýba jediné: orchester.

Literárny týždeň 4.4.2007, Terézia Ursínyová: Keď hudba inšpiruje

„Krajči ma pozitívne šokoval svojou zrelosťou.“ (Nikita Slovák)


Bratislavské noviny 4.5.2006, Dáša Šebanová: Don Juan, matador aj býk v Balete SND

Takmer bezvýhradne ma zaujala hudba Mirka Krajčiho. Napriek dráždivej juanovskej téme a rôznorodým dramatickým náladám v jednotlivých obrazoch vyžaruje partitúra priam apolónsku čistotu kompozičnej práce. ... V dômyselnej kompozičnej dielni M. Krajčiho je všetko vypracované do najmenšieho detailu.


Hudobný život 6/2006, Terézia Ursínyová: Don Juan ako ho nepoznáme

Mirka Krajčiho naša hudobná verejnosť dosiaľ poznala predovšetkým ako veľmi zaujímavého skladateľa, predstaviteľa najmladšej generácie. No po 10. februári, keď v preplnenom Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu obstál na čele Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu minimálne na jednotku s hviezdičkou, mala by ho poznať ako jednu z najvýraznejších dirigentských nádejí na Slovensku...

Mirko Krajči a rozhlasový orchester ponúkli tento večer lahôdku najvyššej kvality. Už dávno som na slovenských koncertných pódiách nezacítil taký nádych niečoho ozaj posvätného, výnimočného: pocit, že interpret je s hudbou doslova zrastený, že ju podáva s takou nenútenou sústredenosťou, aká doslova elektrizuje sálu a vyráža dych.

Hudobný život, 3/2000, Tomáš Horkay: SOSR VO FEBRUÁRI, Svetlé chvíle Mirka Krajčiho

Tu es Petrus je pekná a múdra hudba. Múdra v tom zmysle, že sa neprieči krásam minulosti a hudobnej nadčasovosti... Mirko Krajči robil čo mohol a výsledok sa dostavil. Jeho prístup mi bol veľmi sympatický. Utvrdil ma v presvedčení, že na dirigentskom stupienku stojí zodpovedný, spoľahlivý a mysliaci hudobník, ktorý si váži ponúknutú šancu.


Hudobný život 4/1997, Igor Javorský: Dvakrát SOSR

Mirko Krajči už neraz – vo väčších i menších formách – podal svedectvo o svojom talente. V Sonáte pre husle sólo túto premisu ďalej rozvinul. Sonáta je nesmierne sústredená kompozícia, exponuje koncízny tematický materiál, na báze ktorého dôsledne a dôvtipne modeluje klenbu obsažnej, významovo priam viacdimenzionálnej výpovede. Hudobný zážitok zo sonáty bol priam povznášajúci.

Hudobný život, 7/1996

Už tu sa Mirko prejavil ako dirigent, ktorý vie teleso zdisciplinovať a vštepiť mu zmysluplnú koncepciu celku. Svoju predstavu o výraze a charaktere dokáže tlmočiť adekvátnym a pekným gestom.

Hudobný život 5/1995, Markéta Štefková: Absolventský koncert Mirko Krajčiho tak trochu veľkonočne
hore