Mirko Krajci
Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave ukončil s titulom „Najlepší absolvent roka“ a pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (skladba, dirigovanie). V roku 1992 absolvoval dirigentskú stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži.

Už počas štúdií bol korepetítorom, neskôr zbormajstrom Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 pôsobil ako dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, v súčasnosti je hudobným režisérom Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 je umeleckým vedúcim a dirigentom Komorného orchestra súboru TECHNIK.

Ako dirigent spolupracuje intenzívne najmä so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ale aj s ďalšími slovenskými orchestrami. Ako dirigent sa predstavil v krajinách: Anglicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko. Spolupracoval s významnými sólistami: Julia Fischer, Ivan Žentý, Václav Hudeček, Jan Talich, Jiří Bárta, Zlata Chochieva, Miki Skuta a ďalší.

Intenzívne sa venuje komponovaniu. Na skladateľských súťažiach doma aj v zahraničí získal viacero ocenení. Viaceré skladby vznikli na objednávky (Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice a i.).